วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2558

หน่วยที่ ๔ การพินิจวรรณคดีเรื่อง เรื่องสามัคคีเภทคำฉันท์

หน่วยที่ ๔ การพินิจวรรณคดีเรื่อง 

 เรื่องสามัคคีเภทคำฉันท์
หน่วยที่ ๓ การพินิจวรรณคดีเรื่อง เสภาขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง ได้นางแก้วกิริยา

หน่วยที่ ๓ การพินิจวรรณคดีเรื่อง เสภาขุนช้างขุนแผน 

ตอน ขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง ได้นางแก้วกิริยา
วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เอกสาร แบบฝึกการอธิบาย บรรยาย พรรณนา ม.๖เอกสาร แบบฝึกการอธิบาย บรรยาย พรรณนา ม.๖
Download : https://docs.google.com/open?id=0B92is2l7VswVdk4tMjRZNmtpTWc

เรียงความเรียงความ
Download : https://docs.google.com/open?id=0B92is2l7VswVeGFhYll3OGV0UG8

ใช้ภาษาไทยให้งดงามใช้ภาษาไทยให้งดงาม
Download : https://docs.google.com/open?id=0B92is2l7VswVU2dfRDZTWVZPYXM