วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เอกสาร แบบฝึกการอธิบาย บรรยาย พรรณนา ม.๖เอกสาร แบบฝึกการอธิบาย บรรยาย พรรณนา ม.๖
Download : https://docs.google.com/open?id=0B92is2l7VswVdk4tMjRZNmtpTWc

เรียงความเรียงความ
Download : https://docs.google.com/open?id=0B92is2l7VswVeGFhYll3OGV0UG8

ใช้ภาษาไทยให้งดงามใช้ภาษาไทยให้งดงาม
Download : https://docs.google.com/open?id=0B92is2l7VswVU2dfRDZTWVZPYXM

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2555

แบบแจ้งรายละเอียดวิชาภาษาไทย ม.๖ ภาคเรียนที่ ๒ https://docs.google.com/open?id=0B-5MrzOf1cQORFVrazZTV19iNmc

หน่วยที่ ๔ การพินิจวรรณคดี
https://docs.google.com/open?id=0B-5MrzOf1cQOYzdqUjg5TGlWWW8

หน่วยที่ ๓ การพินิจวรรณคดี

https://docs.google.com/open?id=0B-5MrzOf1cQONklrSDEzZzg1ZU0